Föräldrakooperativ

Vad innebär ett föräldrakooperativ?

En fristående, föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Dalby Hage förskola drivs av en ekonomisk förening vars medlemmar är föräldrarna till de barn som går på förskolan. Som förälder har du därför stor möjlighet att vara med och påverka ditt barns förskoletid. Du förväntas bidra med din tid och ditt engagemang. Med föreningsarbetet följer en gemenskap med de andra familjerna, då vi träffas på familjeutflykter och fester men även på gemensamma städdagar.

Fadderfamilj

Som ny familj på Dalby Hage får man fadderföräldrar, ett föräldrapar som varit en tid på Dalby Hage. Till dem kan man vända sig för att få information om man är osäker på hur någonting fungerar.

Styrelsearbete och föräldrainsatser

Föreningen har en styrelse bestående av 5 föräldrar. Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och axlar rollen som huvudman för förskolan och arbetsgivare till förskolans personal. De föräldrar som inte sitter i styrelsen hjälper till med reparationer, inköp, trädgårdsskötsel, arrangemang av sociala aktiviteter, med mera, utifrån uppkomna behov.

Städning

Förskolan städas varje dag efter stängning av föräldrarna. Varje familj städar ungefär en vecka per termin. Förutom den dagliga städningen sker en gemensam storstädning av förskolan på vår och höst, både ute och inne.

Lämna ett svar