Förskolans verksamhet

På Dalby Hage lär vi med möjligheter och ett nyfiket sinne! Med närhet till natur och levande landsbygd utforskar vi vår närmiljö och allt/alla som finns där. Förskolans ledord är TrygghetNyfikenhet och Hälsa. Trygghet står för att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. De ska bli sedda och ges förutsättningar för att lyckas. Med Nyfikenhet menar vi att ”ingenting är omöjligt”. Vi lär av varandra och av vår omgivning. Vi utforskar stort som smått. Hälsa för oss är egenlagad mat, rörelse varje dag, lugn, och mycket vistelse ute i naturen. Vi arbetar för barnens långsiktiga lärande och sätter hälsa, miljö och upplevelser i centrum.

Skogsmulle i förskolan

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet och har konceptet Skogsmulle i förskolan på Dalby Hage. Skogsmulle i förskolan leds av pedagoger på förskolan som har gått Friluftsfrämjandets ledarutbildning där de fått metoder och verktyg att fylla utevistelsen med meningsfullt innehåll. Med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter vi spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen ute i naturen. Vi har ett dedikerat tillfälle för Skogsmulle minst en gång i veckan.

Hemvister och fågelgrupper

Förskolan har plats för upp till ett 30-tal barn. Personaltätheten är hög och vi organiserar oss så att alla barn känner alla pedagoger och kan på så sätt alltid ha en trygg vuxen vid sin sida.

Förskolans lokaler är uppdelade i Fågelboet och Trädkronan. Fågelboet är det första man kommer in till på förskolan. Dit hör de allra yngsta barnen som vi kallar Bofinkar (1-2 år) och Gråsparvar (2-3 år). En trappa upp ligger Trädkronan och dit hör 3-5 åringarna. De kallar vi för Koltrastar (3-4 år), Kråkor (4 år) och Örnar (5 år).

Pedagogisk verksamhet

Tisdag, onsdag och torsdag förmiddag (efter att vi varit ute) är tiden avsatt för planerad pedagogisk verksamhet. Det innebär oftast att vi arbetar i mindre grupper utifrån vårt tema. På eftermiddagarna är vi ute, har olika aktiviteter eller är inne och låter barnen upptäcka och utforska i våra miljöer. Miljöerna lägger vi mycket tid på att utforma för att de ska vara stimulerande för barngruppen. Måndagar och fredagar lägger vi tid på planering och dokumentation. Personalen som är i barngrupp passar då på att ha aktiviteter med hela gruppen.

I vår verksamhet strävar vi efter att vara ute så mycket som möjligt, två gånger per dag i de flesta väder. Vi har även en utflyktsdag varje vecka då vi går till skogen, gör utflykter i vår närmiljö eller tar bussen till utflyktsmål i Uppsala.

En dag på förskolan

07.00 Förskolan öppnar
07.30 Frukost för de barn som kommit tidigt
07.45 Vi går ut
09.00 Aktivitet/utflykt
11.00-11.15 Lunch
12.00 Vila
14.00 Mellanmål
14.30 Vi går ut
17.00 Förskolan stänger

   

Lämna ett svar